KINH TẾ

Virus đánh cắp tài khoản iPhone và iPad

Thu Hằng Đăng ngày 02-09-2015 Sửa đổi ngày 02-09-2015 18:13 Virus đánh cắp thông tin các dịch vụ mua bán lưu trong các ứng dụng của iPhone và iPad.- AFP /JONATHAN NACKSTRAND Các chuyên gia an ninh mạng hôm qua, 01/09/2015, khẳng định đã nhận dạng được loại virus mới, có tên “KeyRaider”, nhắm tới […]

Continue reading

Marc Samuels

Yen Green tea