BÌNH LUẬN/THAM KHẢO/QUAN ĐIỂM

Hãy xây thêm những tượng đài nữa đi!

Trong sách K. Marx người ta đọc thấy: “Chỉ có loài cầm thú mới lãnh đạm trước sự đau khổ của đồng loại, để chỉ mãi chăm lo bới lông rỉa cánh của chính nó”. Không biết lời ấy của K.Marx có tương thích với những cảnh đời của khá nhiều tuổi trẻ Việt Nam […]

Continue reading

Nền kinh tế Trung Quốc và ảnh hưởng toàn cầu

Đoàn Hưng Quốc Thị trường cổ phiếu và tài chánh quốc tế chấn động mạnh sau khi sàn chứng khoáng Thượng Hải tuột dốc. Sau đó Bắc Kinh phá giá đồng Nhân Dân Tệ trong hai ngày liên tiếp xuống gần 5%. Nền kinh tế Trung Quốc hiện đứng hàng thứ nhì nhưng lại là […]

Continue reading

Marc Samuels

Yen Green tea