Cười chút chơi

Đã Muộn
mh-da-muon
 Bà vợ trẻ buông tờ báo xuống, nói với chồng một cách vui vẻ:
– Anh, một nhà tâm lý học nói rằng khi lập gia đình, người đàn ông sẽ khôn ra.
Anh chồng đáp:
– Đúng vậy em ạ ! Nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn màng.
Con Khỉ Già
mh-khi-gia

Một cặp vợ chồng già, đã gần đất xa trời mà còn dẫn nhau ra tòa xin ly dị. Quan tòa hỏi:
– Hai ông bà đã già quá rồi, sao không sống chung với nhau cho có bạn mà đòi ly dị ?
Bà vợ già trả lời:
– Thưa quý tòa. Tôi không thể nào sống chung với ông ấy vì đã có lần ông ấy nói tôi giống như con khỉ già.
Quan tòa cố nhịn cười hỏi:
– Thế câu chuyện đã xảy ra bao lâu rồi ?– Thưa đã hơn hai mươi năm.Quan tòa ngạc nhiên:
– Đã hơn hai mươi năm mà bây giờ mới đưa nhau ra tòa ?Bà vợ già trả lời:
– Thưa, khi còn ở Việt Nam, ngày tối tôi phải lo việc bếp núc, không được đi đây đó. Ông gia cười Qua Mỹ, tôi được đứa cháu nội đẫn đi sở thú, tôi mới biết mặt con khỉ già như thế nào

Marc Samuels

Yen Green tea