KHOA HỌC

Virus đánh cắp tài khoản iPhone và iPad

Thu Hằng Đăng ngày 02-09-2015 Sửa đổi ngày 02-09-2015 18:13 Virus đánh cắp thông tin các dịch vụ mua bán lưu trong các ứng dụng của iPhone và iPad.- AFP /JONATHAN NACKSTRAND Các chuyên gia an ninh mạng hôm qua, 01/09/2015, khẳng định đã nhận dạng được loại virus mới, có tên “KeyRaider”, nhắm tới […]

Continue reading

Vũ trụ sẽ diệt vong như thế nào?

Trái Đất của chúng ta rồi sẽ đến hồi tiêu vong. Nhưng là khi nào? Rất có thể sẽ là vào khoảng sáu tỷ năm nữa, Mặt Trời trong cơn hấp hối sẽ phình to ra thành một khối Đỏ khổng lồ và nuốt trọn Trái Đất. Thế nhưng Trái Đất chỉ là một hành […]

Continue reading

Marc Samuels

Yen Green tea