KHOA HỌC

Xe bay – Flying car

  Flying car (aircraft) – Wikipedia, the free encyclopedia Roadable aircraft – Wikipedia, the free encyclopedia [The 1841 Henson Aerial Steam Carriage] The Dream That Has Persisted For More Than 100 Years                         – In 1892 Henry Ford started building his first experimental automobile.       […]

Continue reading

Kính Hubble vừa phát hiện một vết tích sẽ làm thay đổi cách hiểu biết về Thiên hà của chúng ta.

Viễn vọng Kính Hubble vừa phát hiện một vết tích sẽ làm thay đổi cách hiểu biết về Thiên hà của chúng ta. Saturday, September 10, 2016: Quần tinh cầu Terzan 5 là một hóa thạch sống từ những ngày đầu tiên hình thành Thiên hà Milky Way. VietPress USA (11/9/2016): Một đám mây dày đặc với […]

Continue reading

Phụ nữ ngực càng to càng thông minh

Nghiên cứu mới đây của trường đại học Chicago, Mỹ, cho thấy phụ nữ ngực to thông minh hơn người có số đo vòng một khiêm tốn, với chỉ số IQ cao hơn khoảng 10 điểm. Theo Davidwolfe, các nhà nghiên cứu phát hiện mối liên quan giữa kích thước vòng một và trí thông minh […]

Continue reading

Marc Samuels

Yen Green tea