TRUYỆN NGẮN

DU SINH HỒI HƯƠNG

DU SINH HỒI HƯƠNG Sau khi học 5 năm ở Nga Tôi du học Tây về! Câu đơn giản thế nhưng lanh lảnh như tiếng chuông mới đúc. Chữ “Tây” không chính xác về địa lý nhưng chuẩn xác về sự phân chia cấp bậc cũng như cái nhìn trong xã hội. Có điều tôi […]

Continue reading

Marc Samuels

Yen Green tea