PHONG THỦY/TỬ VI

Bàn về tướng mạo phụ nữ

Tướng mạo đàn bà, cái đẹp trong tướng học và thế tục khác nhau thế nào? Giữa cái đẹp của thế tục và cái đẹp của nhân tướng học về tướng mạo phụ nữ có một phần tương đồng, nhưng một phần khác lại hoàn toàn tương phản. Dưới con mắt người thường ta thường thấy […]

Continue reading

Marc Samuels

Yen Green tea