MÍT TỐ NAM

Mời các bạn xem, nhưng đừng cười.

MÍT TỐ NAM

Tổ cha hén, cái đồ xạo ke. Đang rất thèm mít. Hén đẩy xe ngang qua nhà rao thật rõ to: – Ai mua mít tố nữ không? Mình mang dép không kịp, chạy ra: – Bán cho tui một trái! – 50.000đ. – Ok, chiện nhỏ. Mẹ cha hén, đem vô xẻ ra, té ra là mít tố nam, mà hén rao là mít tố nữ??? Hả? Cái đời chi mà lộn ngược, láo khoét quá. Đồ lừa đão, đa cấp! Bà con coi thử được không? Mệt. Lê Kông.

Marc Samuels

Yen Green tea