Cuối tuần coi lại cười chút chơi, ngu như bò mà tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người mới chết chứ !!!

Cười khỉ

Tân Thủ Tướng Ma dzê in Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc. (Made in Việt Nam)

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=M4OqCouJwJE&feature=youtu.be

Cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Gọi Thủ Tướng Pháp Jean-Marc Ayrault  là Ma-cô bi đài truyền hình pháp chế diễu quá ngu

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=u2JxOsNwIbk

 

Marc Samuels

Yen Green tea