Show quá hay !!!

 
http://i.ytimg.com/vi/1yuxRt16F2w/mqdefault.jpg
DUO FUSION-LEPLUS GRAND CABARET DU MONDE   
Không những có nghệ thuật cao mà còn phải có võ công thâm hậu nữa .Thật tuyệt vời !!
 Show quá hay ! 
Cilck vào đây https://youtube.com/ embed/1yuxRt16F2w?rel=0

Marc Samuels

Yen Green tea