Giới Thiệu Sách

MONG TÁC GIẢ/BẠN HIỀN ỦNG HỘ 
& GIỚI THIỆU CÙNG THÂN HỮU

1. TUYỂN TẬP NHÂN VĂN
Xuân 2017, Special Edition Khổ Lớn 8″x9″
DO VIỆT THỨC XUẤT BẢN TRÊN AMAZON
ẤN PHÍ US $18
 
2. DI TẢN —  Vận Mệnh Và Trách Nhiệm Dân Tộc Việt
Huỳnh Ngọc Tuấn
DO VIỆT THỨC XUẤT BẢN TRÊN AMAZON
ẤN PHÍ US $18

PHIẾU ĐẶT MUA SÁCH
[XIN BẤM REPLY & ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY]
 
QUÝ DANH
 
CƠ SỞ NHẬN SÁCH
 
ĐỊA CHỈ
 
THÀNH PHỐ [CITY]
 
TIỂU BANG [STATE]
 
ZIP CODE / POSTAL CODE
 
QUỐC GIA [COUNTRY]
 
EMAIL ADDRESS [LIÊN LẠC]
GHI RÕ TÊN SÁCH
SỐ SÁCH MUA
 
NGÂN PHIẾU GHI TRẢ
VIET THUC FOUNDATION
THƯ ĐẶT MUA SÁCH & NGÂN PHIẾU XIN GỬI TỚI
 
TS LƯU NGUYỄN ĐẠT
 VIET THUC FOUNDATION
 
3111 CRANLEIGH CT.
FAIRFAX, VA 22031
drluunguyendat40@gmail.com
[703-395-7062] mobile/message
 
 
PROMOTION 2017
SÁCH GỬI MIỄN CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN TỚI BẤT CỨ ĐÂU
[USA/EUROPE/CANADA/AUSTRALIA]
 
MONG QUÝ THÂN HỮU PHỔ BIẾN CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ
TỦ SÁCH VIỆT THỨC

Marc Samuels

Yen Green tea