Giữ bao đi chợ gọn gàng

 Quý Ông Ông đừng cho Quý Bà Bà đọc bài này nghen, len lén làm, xong rồi trình lên Bà Bà, sẽ thấy Bà Bà há hốc mồm ra:  “Sao hôm nay Ông ăn trúng cái gì mà giỏi quá vậy ta ?” cho mà xem !.
Cách này giữ được bao đi chợ gọn gàng đỡ phải tìm…
I’m going to try this neat idea using empty Kleenex box

Marc Samuels

Yen Green tea