Looking for a job? Trying to find a date? Looking for an apartment? Browse our classifieds. Have a job to advertise? An apartment to rent? Post a Classified Ad.
Classifieds Menu

Category: Linh Tinh - Miscellaneous

1
LỜi NGUYỆN

LỜi NGUYỆN

Lạy Chúa, Lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh Đấng Chúa Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay. Đọc lời nguyện này 9 ngày. Mỗi ngày 9 lần thì cầu gì được nấy. Được việc nhớ…

CẦN NGƯỜI HÙN VỐN KINH DOANH

CẦN NGƯỜI HÙN VỐN KINH DOANH

- Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được tư vấn và hướng dẫn cách thức vào ngành nghề - Nếu đã có kinh nghiệm xin được hợp tác để cùng khuyếâch trương LÀM DỊCH VỤ VĂN PHÒNG hoặc LÀM KINH DOANH THƯƠNG MẠI - Vốn đầu tư ít, người quản…

1

Marc Samuels

Yen Green tea